Tussentijdse rapportages

Er zijn veel verschillende redenen te bedenken om tussentijds inzicht te willen hebben in de financiële situatie van uw onderneming. Zo kan de bank hierom vragen in verband met een financieringsaanvraag, maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat u benieuwd bent naar eventuele afwijkingen van een bepaalde periode met dezelfde periode in voorgaande jaren.

Een tussentijdse rapportage is meestal beknopter dan een jaarrekening. Dit omdat u, uw bank en andere partijen vaak andere verwachtingen hebben van een dergelijk rapport. Wij zijn dan ook in staat het rapport zodanig op te stellen dat het rapport aan deze verwachtingen voldoet.

hand drawing a chart