Loonbelasting

Iedereen met een inkomen uit een echte dienstbetrekking  of een fictieve dienstbetrekking betaalt loonbelasting. Om te voorkomen dat zij na het einde van het jaar ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting moeten betalen, houdt een werkgever loonbelasting in op het loon. Dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen. Dit zijn de AOW, ANW en de AWBZ. Werkgevers moeten voor de volksverzekeringen premies inhouden en afdragen. De loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ) samen wordt loonheffing genoemd. Ook dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting.

 

Loonheffing over alle beloningen

Werkgevers moeten loonheffing inhouden en afdragen over al het loon van hun werknemers. Loon is onder meer salaris, vakantiegeld, overwerkloon, 13e maand en loon in natura (zoals auto van de zaak). Wel mogen bepaalde zaken onbelast vergoed worden, zoals reiskostenvergoeding, studiekosten, lunches of kerstpakketten. Dit kan via de Werkkostenregeling, welke in 2015 verplicht wordt.

Werkgevers dragen de ingehouden loonheffing af aan de Belastingdienst via een elektronische loonaangifte.

 

Premieheffing werknemersverzekeringen

Daarnaast moet een werkgever premies afdragen voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO en WIA). Deze premies worden niet ingehouden op het loon van de werknemer, maar het betreft een heffing die voor rekening van de werkgever komt. De overheid stelt elk jaar in januari en in juli de hoogte van deze premies vast.

 

Afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen

 

Soms hoeft een werkgever niet het volledige bedrag van de ingehouden loonheffing af te dragen. Deze kan namelijk gebruik maken van afdrachtverminderingen. Dit gebeurt op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Hiermee kunnen bepaalde kosten (zoals kosten voor studie van de werknemer) gecompenseerd worden.

 

Aangifte loonheffing

Wanneer u personeel in dienst heeft of indien u zelf in dienst bent van uw bedrijf (bijvoorbeeld als DGA binnen uw BV) verlangt de Belastingdienst dus dat u periodiek aangifte doet van loonheffingen. Deze elektronische aangifte bestaat uit loonbelasting en premies sociale verzekeringen en vloeit voort uit de salarisadministratie.

Bij deze aangifte dient dus rekening te worden gehouden met onder meer eigen bijdrage auto van de zaak, vrije verstrekkingen aan werknemers, afdrachtverminderingen, etc. Tevens dient deze aangifte stipt en correct te worden ingediend. Bij Administratiekantoor Noordover bent u hiervoor aan het juiste adres!