Dividendbelasting

Vennootschappen kunnen een deel van de winst uitkeren aan hun aandeelhouders. Deze winstuitkering heet dividend. Over dividend moet belasting worden betaald. Het algemene tarief voor dividendbelasting is 15%.

Voorheffing en verrekening dividendbelasting

U houdt de dividendbelasting in op de winst die u uitkeert aan uw aandeelhouders. Dit is de voorheffing. Dat houdt in dat de aandeelhouders de ingehouden dividendbelasting achteraf kunnen verrekenen in hun aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

1211956_58126918

Ontvangt u als vennootschap dividend voor aandelen van een andere vennootschap? Dan kunt u de dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting. Een particulier kan de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting.

 

Administratiekantoor Noordover verzorgt voor u de aangifte dividendbelasting. Daarbij kijken we naar de meest gunstige omstandigheden die voornamelijk afhangen van uw privésituatie. Zo kan het zijn dat u een hoger rendement kunt halen door dividend aan privé uit te keren dan het geld in een BV te laten. Met dit soort vraagstukken hebben wij ruime ervaring. We zijn u daarom graag van dienst met de aangifte dividendbelasting.