Inkomstenbelasting

Vrijwel iedereen heeft te maken met het doen van aangifte inkomstenbelasting, of u nu ondernemer of particulier bent.Het  gaat hierbij namelijk om een belasting over uw inkomen uit werk en/of onderneming, uw eigen woning en uw overige bezittingen.

 

Man doing financial calculations.

 Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als de Belastingdienst u als ondernemer voor de inkomstenbelasting aanmerkt, kunt u bepaalde kosten aftrekken. Daarvoor moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. U moet kunnen aantonen dat u zelfstandig en voor eigen risico werkt. Na uw aanmelding beoordeelt de Belastingdienst of u aan de eisen voldoet. Dat gebeurt aan de hand van uw omstandigheden en soms ook van uw aangifte. De Belastingdienst beoordeelt u onder andere op deze vragen:

 

  • Maakt u winst?
  • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
  • Beschikt u over geld?
  • Hoeveel tijd steekt u in uw onderneming?
  • Wie zijn uw opdrachtgevers?
  • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
  • Loopt u ondernemersrisico?
  • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

 

Wij beschikken over de juiste kennis en ervaring, welke is vereist om uw aangifte vakkundig te kunnen verzorgen.

 

Lees hier meer over de inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting die u betaalt is het totaal van de berekende belasting over uw inkomen, over financiële belangen in een vennootschap en over uw spaargeld en beleggingen. De heffingskortingen en aftrekposten worden van het totaalbedrag afgetrokken.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Door deze kortingen betaalt u minder belasting over uw loon of andere inkomsten. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Aftrekposten

Aftrekposten zijn uitgaven die u onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken van uw belastbaar inkomen. Voorbeelden zijn alimentatie, ziektekosten, studiekosten en giften. De aftrekposten worden eerst verrekend met het inkomen uit box 1 (werk en woning). Zijn uw aftrekposten hoger dan het belastbaar inkomen in box 1? Dan wordt het restant afgetrokken van de belasting die u moet betalen in box 3 (sparen en beleggen). Aftrekposten die dan nog overblijven, worden afgetrokken van het inkomen uit box 2 (aanmerkelijk belang). Zijn uw persoonsgebonden aftrekposten hoger zijn dan het totale belastbare inkomen in box1, 2 en 3? Dan schuift het restant door naar volgende jaren.

Belasting wordt voor een deel ingehouden

U betaalt vast een deel inkomstenbelasting via de loonbelasting en in enkele gevallen via de dividendbelasting. Dit voorkomt dat u ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting moet betalen. Loonbelasting (of loonheffing) houdt uw werkgever of de uitkeringsinstantie in. De vennootschap die dividend aan de aandeelhouders uitkeert, houdt de dividendbelasting in. Daarna draagt de onderneming dit af aan de Belastingdienst.

Belastingaangifte doen

U moet aangifte doen om belasting te betalen of terug te krijgen. Meestal stuurt de Belastingdienst u daarover een bericht. Maar ook als u geen bericht ontvangt, kan het zijn dat u aangifte moet doen. Twijfelt u hierover, neem dan contact met ons op zodat wij u hierover kunnen informeren.